Użytkownicy planów Small Business Premium oraz Midsize Business muszą przygotować się na zmiany. Opowie o nich Karolina Król.

YouTube Preview Image