Yammer to funkcjonalne narzędzie ułatwiające wewnątrz firmową komunikację. Więcej o Yammerze w kolejnym videopoście.

YouTube Preview Image