Użytkownicy Office 365 mają dostęp do aplikacji Sway.  O możliwościach tego narzędzia usłyszycie w kolejnym wideopoście.

YouTube Preview Image