Wątpliwości związane z łączeniem poszczególnych planów pakietu Office 365 w ramach jednej organizacji wyjaśniamy w kolejnym videopoście.

 

YouTube Preview Image