Dzięki elastyczności pakietu Office 365 możliwe jest przepisanie licencji na innego pracownika. Więcej informacji na ten temat w videopoście.

YouTube Preview Image